Är du nyfiken på fotografi som uttrycksform bjuder vi gärna in er förening till en kväll i vår ateljé för att prata om hur man producerar fotografisk konst idag, hur man värderar fotografi och vilka namn man ska titta lite extra på.

Idag är fotografi som ett konstnärligt uttryck etablerat. Det är förstås inget nytt, redan i slutet av 1800-talet fanns det pionjärer som experimenterade med fotografi som konstform och under hela 1900-talet och fram till idag finns det exempel på fotografer och konstnärer som har skapat ikoniska verk och utvecklat konstformen. Ändå finns det en osäkerhet kring material, upplagor och det bestående värdet av ett fotografi. 

Vi har kurerat och producerat betydande utställningar, byggt samlingar i över tio år. Och vi har medarbetare som har arbetat med landets främsta fotografer i över trettio år, som skribenter, föreläsare och bollplank. Vi representerar flera av landets främsta fotografer och bygger ständigt ut vårt nätverk med nya namn. I vår ateljé arbetar några av Sveriges bästa rammakare, retuschörer och hantverkare. 

År 2017 instiftade vi Swedish Photography Award som delas ut årligen till en konstnär som arbetar med fotografi på ett konsekvent och utvecklande sätt. Den första mottagaren av priset är Trinidad Carillo och i år tilldelas priser Albin Biblom. 

Vi har också ett intressant och spännande urval av fotografi i vår webshop, med en avvägd kombination av etablerade världsnamn och nya unga konstnärer.