Sandeng bygger vidare i Stockholm och rekryterar fler toppnamn för sin nya ateljé i Stockholm. Det började med att Matias Ibanez, som är ett välkänt namn bland yrkesfotografer, anslöt sig till Sandeng. Nu ansluter Stephan Lundberg.

-I en bransch med ett fåtal professionella tillverkare av utrustning för utskrifter handlar det om att föra en dialog med fotografen för att uppnå det formspråk som bäst återspeglar det förväntade slutresultatet. Det kräver en hög teknisk kunskap hos oss som producenter, hur vi hanterar vår utrustning, djup, kunskap om papper och inte minst att vi kritiskt granskar slutresultatet, oavsett om bilden ska hänga på ett museum eller hemma ovanför soffan. Det menar Stephan Lundberg som nu har anslutit sig till Sandeng Printspace i Stockholm.

-Stephan kommer att ha det övergripande ansvaret för produktionen i Stockholm. Eftersom han har många års erfarenhet och en förståelse för branschens utveckling kommer han att vara högst delaktig i att utveckla och förädla våra produkter i samarbete med våra kunder, leverantörer och andra yrkesområden, förklarar Anna Dahlgren som är VD för Sandeng.

-Stephan Lundberg har en dokumenterad styrka i att kurera och vägleda fotografer utifrån deras individuella bildstil. Eftersom han har arbetat många år med digitala bildfiler för utskrifter har han skaffat sig en förmåga att optimera bilder ur ett tekniskt genomförbart perspektiv som saknar motstycke i branschen. Han är dessutom väldigt kunnig kring den tekniska printprocessen. Det betyder att Stephans ord väger tungt när han vägleder kunder inför en produktion, menar Anna.

De senaste sex åren har Stephan varit manager för print på både ProCenter och Scandinavian Photo. Innan dess arbetade han med avancerad teknisk support inom småbilds-, mellanformats- och storfomatsutrustning. Dessförinnan har  han även arbetat som pressfotograf. Det är med andra ord en fantastisk kunskapskälla och en resurs som vet hur man servar yrkesfotografer och hur en perfekt bild ska se ut.

-Jag lockades av känslan som finns på Sandeng, känslan av perfektion, och vilja att serva fotografer. Det är ett företag med en tydlig vision och en stabil ryggrad, förklarar Stephan varför han har valt att ansluta sig till Sandengs team.

-Nu när Sandeng etablerar sig i Stockholm tror jag att vi blir en viktig och efterlängtad partner till Stockholms yrkesfotografer. Jag har följt Sandengs arbete i Göteborg och är imponerad hur de arbetar med sina kunder. De anstränger sig verkligen för att förstärka budskapet och det visuella uttrycket. De har dessutom ett unikt och inarbetat helhetskoncept från start-up-möte till hängning av en utställning. Med allt från konsultation, bildbehandling, printning och ramning till att aktivt vara med när under hängningen av en utställning. Det är verkligen en fysisk form av art and craft.  

-Jag tror att Sandeng kommer lyfta bildframställningen för yrkesfotografer till en respekterad internationell nivå. Det kanske låter som stora ord, men jag tror verkligen att det finns en högre nivå, säger Stephan. Det finns mer att göra, inte minst helhetsintrycket där ramningen betyder mycket. Nu sätter jag verkligen press på oss, något man kan förvänta sig när man väljer oss, avslutar Stephan. Men med vårt team i Stockholm och Göteborg känner jag mig trygg att vi kan leverera internationell toppklass.