Reflexfritt mot glas med reflexer

Reflexfritt mot glas med reflexer

Inramningen av ett konstverk handlar om att förstärka det estetiska intrycket, isolera och bevara själva bilden. Det är det grundläggande och inget nytt under solen; ramat har man gjort sedan flera hundra år tillbaka med samma syfte; att just bevara och skydda konsten. Men det finns så mycket mer därtill när det handlar om inramning, en hel värld av visuella möjligheter som vi på Sandeng vill dela med oss av, och där syftet och målet är mycket tydligt: att lyfta konsten, låta den ta plats och komma till sin absoluta rätt.

En bra inramning kan verkligen höja ett verk få konsten att glöda, medan en felaktig inramning kan – förutom att skada konstverket som därför förlorar i värde, även få det att blekna bort. Det kan handla om subtila saker som att hitta den exakta nyansen på en passepartout, det exakta djupet på en distanslist i en boxinramning eller få fram den exakta nyansen på en oljad list i massiv valnöt.. Det är många delar som spelar roll och att få ihop dem är vårt jobb på Sandeng, så att just din konst får det arbetet som krävs.

Val av ramlist – Trä eller metall?

Endast det bästa virket går att göra ramlist av. Det kräver rätt jordmån, genetik och rätt skötsel, annars blir det bara ved. Trä har genom historien varit nästan det uteslutande materialet som man använt till listtillverkning, och så ser det fortfarande ut. En träram är dessutom hygroskopisk dvs den kan ta upp och avge fuktighet till omgivningen som i förlängningen betyder att detta bidrar med ett aktivt skydd för konstverket.

Andra material som förekommer är exempelvis metall. I och med den s.k postervågen i USA i mitten på 1970-talet kom aluminiumlisterna. I dag går dessa att få i olika profiler, ytbehandlingar och färger.

Ommantling

Ommantling betyder att man ”klär” en ramprofil av trä, plast, plåt eller MDF med ett tunt material för att uppnå effekten av äkta material som t e x ädelträ. Man viker det tunna materialet runt profilen till skillnad från fanering; där lägger man materialet ovanpå profilen. Med fanér menas äkta trä som skurits i mycket tunna skikt. Det finns en oändlig mängd olika typer av folier och fanérer.

Ädelträ

Ja, vad är egentligen ädelträ? Ädel kommer troligtvis från tyskans Edel, vilket om man fortsätter synonymer på andra språk blir ”valuable” på engelska, vilket också är betydelsen. Träden är värdefulla, både ur ekonomisk och ekologisk synvinkel. Virket utmärker sig genom hårdhet och en vacker, ovanlig färg eller ådring och används oftast inom finsnickeri. I Sverige räknas bl.a. ask, alm, bok, ek, lind och lönn till ädelövträd. Exempel på importerade ädelträslag är valnöt och mahogny. 

Att arbeta med ädelträ inom inramning är ett sant privilegium då virket generellt är hårt och högkvalitativt, lättarbetat och fantastiskt vackert. Ingen ram blir heller den andra lik eftersom varje list har ett eget utseende med skiftande färg och ådring. Det passar ypperligt till både stora och små inramningar och som kund får man en ram för livet. Skulle det bli ett hack eller en repa kan man oftast enkelt åtgärda detta själv med lite slip,puts och ev färg/olja – hållbart och ekonomiskt tycker vi.

Furu
I de nordiska länderna är furu mycket vanligt just pga lättillgängligheten. Den furukvalitet som används i Sverige och Finland kallas för tresidigt kvistren. Det innebär att utsidan och båda kanterna är kvistrena. Den bästa kvaliten får man från furan som vuxit långsamt på sandjord. Obehandlad furu kan vara otroligt vacker i sin enkelhet, men passar också utmärkt att laseras, betsas och målas. Vidare fungerar också furan utmärkt som en baslist för olika ytbehandlingsmaterial.

Grundering
En ytbehandling som utgör grunden före handläggning med slagmetall eller äkta guld. Syftet med grunderingen är att skapa ett perfekt jämnt underlag för efterkommande slagmetall eller bladguld och därmed få ett jämnare och finare resultat. Grunderingen består av krita, vatten och animaliskt lim och den är oftast vit men kan även färgas in i olika färger.

Äkta guld
Bakom en förgylld ram med äkta guld (23 karat) ligger ett fantastiskt hantverk. Metoden är densamma nu som för 2000 år sedan. En kort förklaring av ett gediget och mycket tidskrävande arbete är att guldblad (som vanligtvis är 8 x 8 cm och bara 1 um tjocka) läggs på listen som är förbehandlad med en grundering. Glansen i guldet poleras sedan fram med agatsten. En äkta guldram har alltid lite guldrester i falsen och på insidan. På framsidan syns tydliga skarvar efter guldbladen. En förgyllare besitter en otrolig yrkesskicklighet och hantverkskunnande, och inte minst tålamod.

Slagmetall
Vill man ha ett billigare alternativ till en äkta handlagd guldram är slagmetall ett alternativ. Slagmetall är en legering som består av koppar, zink och ibland tenn. Bladen är större, oftast 16 x 16 cm, och appliceras på ungefär samma sätt som äkta bladguld. Slagmetall finns i ex guld och silver, och även här syns bladens skarvar på framsidan och rester av slagmetall syns i falsen och på undersidan.

Chabin
Chabin är en variant av handläggning med slagmetall. Slagmetallbladen är sönderrivna i bitar i varierande storlekar, riktigt finfördelade kallas för flitter. Resultatet blir ett varmt och antikt utseende.

Folie
Folie är en modern och maskinell metod att ytbehandla en ramlist. Ett aluminiumpulver förs över listen genom ett högt tryck och hög värme (250-300 grader). Utseendet på folie finns i en mängd varianter, allt från guld och silver till träimitation, blommönster, färger osv. En folierad list är alltid ren i falsen och på undersidan.

Papper
Pappersvärlden är fantastiskt och mängden varianter är enorm. Inom konstinramning spelar pappret en riktigt stor och viktigt roll och det gäller att välja rätt! På Sandeng jobbar vi uteslutande med syrafria och ålderbeständiga material på papper, papp och kartong vars råvara kommer ur bomullsgruppen eller är tillverkade av kemisk massa.

Vikt
När man pratar om tjocklek på papper använder man begreppet g/m2. Det betyder att en passepartout på ex 1000 gram väger just 1000 gram per kvadratmeter. Dock kan tjockleken på kartongen variera beroende på hur hårt pappersarken är ihoplimmade, vilket i sin betyder att en 1000-grams passepartout kan variera i tjocklek från 1 mm till 1,7 mm. Inom konstinramningsbranschen pratar vi oftast om kartong oavsett gramvikt, medan man inom pappersindustrin delar in det på detta vis (bara för att krångla till det ytterligare!).

Papper Kartong Papp
1-125 g/m2 125-350 g/m2 350-3000 g/m2
tunt starkt tjockt

Vad innebär då en syrafri kartong?
Kartongen får inte innehålla några syror eller ämnen som i förening med luftfuktigheten kan bilda syraliknande produkter (som bryter ned papperet och gör att det gulnar). Om råvaran kommer från trämassa måste lignin och andra produkter avlägsnas så att enbart 100% cellulosa kvarstår i den färdiga produkten. Förutom syrafri pappersmassa måste även papperets limning och fyllmedel också vara neutrala.
På Sandeng använder vi endast högkvalitativa passepartoutkartonger från välrenommerade märken som NielsenBainbridge, Werner m.fl.

Buffring
En buffringskartong har ett inbyggt filter i form av en tillsats av kalciumkarbonat, och kommer kartongen i kontakt med syra neutraliseras denna och förlänger på så sätt passepartoutens skyddande egenskap.
Det finns ett undantag här som man skall vara uppmärksam på när det gäller buffrade kartonger: äldre fotografiska tekniker kan faktiskt ta skada av den alkaliska reserven så i dessa fall använder vi i stället en passepartout och monteringskartong i 100% ren bomull (eller lin).

Tvättad
Ett vanligt förekommande begrepp i passepartout och pappsammanhang är ”tvättad”, vilket kort och gott betyder att man kokar massan för att avlägsna ligninet.

pH
pH-värdet anger surhet; ett neutralt värde har 7, värden under 7 är sura och värden över 7 är basiska. En sur kartong gör att papperet i konstverket så småningom bryts ned och förstörs. I ramvärlden vill vi ha ett värde mellan 8,5 till 9,5, då klassas den som en ålderbeständig inramning.

Lignin
Ett ämne som finns i trä vars uppgift är att binda samman cellulosafibern i trät. Tyvärr missfärgar ligninet och bryter på sikt ned pappret och det papper som det kommer i kontakt med. För att undvika detta måste ligninet avlägsnas från massan. Vi använder endast produkter helt fria från lignin.

Alun
Användes tidigare som en tillsats vid limningen i de flesta papper för att göra limmet olösligt efter torkningen, men efter att ha fört med sig så många negativa egenskaper är detta inte längre ett alternativt inom inramning. Vi använder endast neutralt limmade produkter som är alunfria.

För att en produkt ska klassas som åldersbeständig och lämplig för inramningsarbeten ska den uppfylla följande kriterier:

  • Den ska bestå av 100% cellulosa
  • En träramesskarton som är syrafri, buffrad, lignin-och alunfri
  • Råvaran får inte innehålla syrabildande produkter, lignin eller andra trärester
  • PH-värdet ska ligga mellan 8,5 och 9,5
  • Limningen skall vara neutral (alunfri)
  • Mängden buffringsmedel ska vara minst 4% kalciumkarbonat

Glas
Man kan välja att rama utan glas, det finns tillfällen då en glasfri inramning blir väldigt tilltalande. Men för att skydda bilden rekommenderar vi ett glas. Vanligast är ett tavelglas, så kallat Floatglas som är 2 mm tjockt.

Reflexfritt glas
Vill man skapa ett ännu skarpare intryck väljer man ett så kallat museiglas eller UV-glas. Det släpper igenom mindre UV-strålning och är dessutom helt reflexfritt vilket förstärker färgerna i bilden. Känslan är att man upplever bilden skarpare och klarare än om man valde att rama utan glas. Vi arbetar med antingen 2 eller 3 mm tjockt glas, beroende på vilken storlek bilden har som vi ska rama.

Det finns en mängd olika glas i olika tjocklekar för inramningsarbeten. Valet av glas har oftast att göra med vilken typ av konst det är, storlek och var det skall hänga. Syftet med glaset är att skydda verket och tillsammans med de andra korrekta inramningsmaterialen och inramningstekniker skapas ett skyddande mikroklimat bakom glas som bidrar till att konstverket åldras långsamt. På Sandeng använder vi nästan uteslutande reflexfritt uv-glas Ultra vue 70 eller Ultra vue 92.

Förenklat kan man säga att: 

Floatglas passar till enklare inramningar, finns i tjocklekarna 1,7 mm, 2, 3 och 4 mm. Ju tjockare glaset blir, desto mörkare blir det.

Reflexfritt uv-skyddande glas för värdefull originalkonst eller helt enkelt där man vill få nästintill full färgåtergivning. Passar ypperligt för tavlor som hänger på ett ljust ställe, då ljus och uv-ljus som vi vet utgör en stor riskfaktor för konst. Finns i tjocklekarna 2 mm, 3mm.

Akrylglas (”plexiglas”) för riktigt stora inramningar där det ej är möjligt med riktigt glas. Tål slag och stötar bra men blir lätt repigt. Mycket svårt att få rent från damm då det blir lätt statiskt uppladdat. Finns i tjocklekar om 1,5, 2,0 och 3,0 mm, både med och utan uv-skydd.

 

Passepartout

Passepartouten har två syften, en estetisk och en skyddande. På Sandeng använder vi endast högkvalitativa passepartoutkartonger med den högsta kvalitetsmärkningen. Vi använder både syrafria buffringskartonger och även kartonger i 100%-ig ren bomull. Alltid minst 2 mm tjocka för att skydda verket från att komma i kontakt med glaset och alltid en gramvikt på minst 1000 gram/m2.

Som kund vill vi att ni ska känna er trygga att er konst alltid ramas in med de bästa materialen, för att på så sätt förlänga livstiden på er konst.

Passepartouten har en viktig del i inramningen, och det handlar om att hitta såväl den rätta nyansen och gräng, som storleken på både under, över och sidobalkarna (Illustration). Detta är den vanligaste typen av inramning rent generellt. Som allt inom konsten så handlar det om balans, proportioner och linjespel. En tumregel är att alltid ha lite mer tyngd nertill, ca 25%, detta för att skapa just mer balans i kompositionen (oftast så upplevs just denna del också smalare än de övriga delarna). Vad som är rätt proportion är olika från fall till, och vi stirrar oss inte blinda på regler utan utgår alltid från vad som blir mest visuellt gångbart. I slutändan handlar det om att alla delar i en inramning skall samspela: verket, listen, glaset, passepartouten och hur verket skall hängas på väggen! *Illustration

Boxinramning

En boxinramning är en klassisk inramning utan passepartout. Oftast visas hela bladet/fotot/verket som fästes med syrafria klisterremsor eller japanpapper eller så adhesivas den upp/monteras på lämplig monteringskartong. Precis som med valet av en passepartout så utgår vi alltid från hur det blir bäst visuellt när vi bestämmer hur mycket luft det skall vara runt motivet. En boxinramning kan också vara utfallande, d v s när motivet har samma storlek som glaset. Då försvinner ca 5-7 mm från verket bakom falsen. I detta fall syraspärrar vi alltid distanslisterna (illustration) så att inga syror kan komma i direkt kontakt med verket. 

Svävande inramning

Ibland lyfts verket ytterligare, i dubbel mening, genom att vi tillför lite dimension. Då är det en svävande inramning som gäller. Verket höjer vi upp genom att antingen limma ihop två stycken passepartoutkartonger eller så använder vi en museikapa. Detta gör att verket sedan ser svävande ut i en boxinramning.

Inramning med passepartout eller med en distanslist (boxinramning), är två klassiska och de vanligaste sätten att rama på. Naturligtvis finns där en mängd andra sätt som vi självklart har koll på! Om konstverket ex skall häng mot en yttervägg, ja då kompletterar vi inramningen med en polyesterfolie och ett baksideskydd för att ge ett exempel, och för extra värdefull konst som skall hängas i offentliga miljöer som ofta är mycket dammiga och med en temperatur som växlar kraftigt i luftfuktighet – då gäller en sk. tät inramning. Alltid med distansklossar så att luften kan cirkulera bakom tavlan. Fråga oss!

Upphängning

Vi anpassar alltid upphängningen efter tavlans vikt och hur tavlan vill bli presenterad. Är det viktigt att tavlan hänger helt rak då är det invändiga tavelhörn som gäller. Önskar man en gammaldags, framåtlutad stil är det vajer och två fästpunkter som gäller.

Invändiga hörn

Våra invändiga hörn fästs med 4 skruv på insidan ramlisten och gör det möjligt att få din tavla kloss an väggen. Hörnen förstärker även listen och hjälper tyngden att falla bra om verket väger mycket så att den inte skall falla i golvet. Framtill har hörnen två valbara avlånga hål som du kan välja att fästa dina skruv, t-skruv eller vajerkrok i. 

Utvändiga hörn

Skruvas med 4 skruv per hörn och ger en stabil uppsägning när du inte kan använda invändiga hörn p.g.a. för litet djup.

Vajer

Fästs på insidan listen och spänns tvärs över. Fungerar väldigt bra vid mindre verk eller där listen är för tunn för att kunna hantera skruven som invändiga eller utvändiga hörn kräver. 

Aluminiumdistanser för dibond, plexi eller aluminium

Dessa bygger oftast 20 mm från aluminiumet/dibonden till väggen och fästs med både dubbelhäftande tejp samt ett långtidsverkande starkt lim så att du båda kan hänga upp den direkt och lita på bärkraften samt lita på det på sikt. Vid större verk brukar vi använda oss av 40 mm distans från väggen. Fördelen med distanserna är också att verket ser snyggt ut från sidan. Det enda ögat ser är en snygg aluminiumlist och inte eventuella vajrar eller skruvar. 

Du får en medföljande del som du fäster med 2-4 skruvar i väggen och ovanpå den sitter en kardborre hane. Motsvarande kardborre hona sitter på undersidan av distanslisten på ditt verk så att det är lätt att haka på din montering. Enkelt, och kan upprepas gång på gång utan att det slits ut. 

Galleriskenor

Dessa kan sågas till önskad längd och är även omålningsbara så att de kan bli nästy intill osynliga på väggen. Sedan hakar du i önskat antal vajrar så att de matchar dina tavlors upphängningar och anpassar därefter antalet krokar på vajern efter vikt. På så sätt kan du byta ut din konst så ofta du vill utan att göra hål i väggen. Ett effektivt sätt att byta ut konst utan att gör åverkan, passar framförallt på gallerier och offentliga utrymmen. 

Om du sätter ett av våra invändiga hörn vid inramning kan du välja till t-skruv som fäste till väggen och på så sätt kunna stöldsäkra dina verk. Skruven vrids om med en matchande nyckel.

Sista handen
När vi ramar en bild använder vi alltid tejp och förseglingar som är helt syrafria. Slutligen putsar vi
glaset och packar noggrant in den ramade bilden.