Fotokonst av italienska fotografen Mauro D´Agati. Färgfotografi av en äldre kvinna.

En ärlig dokumentation av vår samtid.

Den internationellt uppmärksammade fotografen Mauro D´Agati har en lång karriär bakom sig, men han fortsätter att söka nya utmaningar och berättelser. Han föddes 1968 i Palermo och det var där på gatorna som han lärde sig att fotografera. Idag arbetar han för en rad italienska och internationella magasin och hans bilder visas på utställningar över hela världen. Som dokumentärfotograf har han undersökt orättvisor i många länder, men han riktar också kameran mot invånarna i sin hemstad Palermo. Vi tog ett snack med honom för att veta lite mer.

An honest documentation of our time.

The internationally acclaimed photographer Mauro D’Agati has a long career to look back on, although he is constantly seeking new challenges and stories. He was born in 1968 in Palermo and learned the art of photography on the streets of the Sicilian capital. Today he works for several Italian and international magazines and his photos are exhibited worldwide. As a documentary photographer he has captured injustice all over the world, as well as focusing his lens on the people of his hometown Palermo. We had a chat with him to find out more.

Porträtt av den italienska fotografen Mauro D´Agati

Varför tar du bilder?

För mig är fotografi ett sätt att kommunicera med omvärlden. Det är också ett verktyg för att förstå den. Vanligtvis pratar jag inte så mycket, speciellt inte om mina bilder. Jag tror nämligen att ett visuellt språk som fotografi är kapabelt att förmedla viktiga budskap utan ord.

So why do take photographs?

For me taking photographs is the way to communicate with the world around me and also a tool to understand it. In general, I don’t speak much, and especially about my work, because I believe visual language of photography is capable of conveying important messages without words.

Fotokonst av italienska fotografen Mauro D´Agati. Färgfotografi av en äldre kvinna.
Alamar / Edificio 663. Fine Art Print från vår Webshop.

Du verkar vara involverad i många projekt?

De senaste åren har jag rest mycket för att genomföra en rad olika projekt, men jag har också fotograferat på Sicilien där jag bor. Så just nu har jag fullt upp med efterarbetet med allt material som jag har samlat på mig. Jag håller på med urvalet av bilder, letar referenser och arbetar med formgivningen för kommande böcker. Bland annat för Marzias´s Family 2007–2017. Det är de tio första åren i ett livslångt projekt om en flicka från Palermo och hennes familj som nu ska bli en bok. För mig är det här ett väldigt viktigt projekt och som därför tar mycket tid. Fetisch SM in Bangkok är ett annat stort och väldigt komplext projekt som ska bli en bok och utställning.

Seems like you are involved in a lot of projects?

Yes, currently I work on several projects switching from one to another. In the last couple of years, I’ve been traveling for projects and also shooting in Sicily. As a result, there are a lot of materials to process and it’s mostly a post-production phase now. I make a selection, work on layout of the future books, and seek for references. For instance, Marzia’s Family 20107-2017 is a lifelong project about a Palermitan girl and her family, the first 10 years of which will be concluded in a book. It’s a very important project for me thus it takes plenty of time to put it together. Another big project for a book and an exhibition is quite complete, Fetish SM in Bangkok.

Fotokonst av fotograf Mauro D´Agati. Färg fotografi med en dansande flicka i Palermo. Från serien Marzia´s Family.
Art Poster från vår webshop. Bild från Mauro D´Agatis livslånga fotoprojekt "Marzia´s Family" som nu ska bli bok.

Finns det någon anledning varför du dokumenterar dina egna omgivningar?

Det ser ut som att jag fokuserar uteslutande på projekt från min egen omgivning, men jag har genomfört omfattande projekt om Kuba, Mexiko City, Bangkok och Las Vegas. Men självklart, för att observera och skapa sig en bra bild behöver man vistas på en plats under en lång period. Det är också mitt arbetssätt. Därför arbetar jag med en rad projekt om min hemstad Palermo och dokumenterar olika sidor av stadslivet. Många fotografer behöver resa runt jorden för att hitta sina teman eller ämnen. Jag är mer intresserad av en person som bor granne, liksom platser och företeelser som har förpassats till utkanten av samhälle, marginaliserade och därför förbisedda. När man ska dokumentera sådana saker är det viktigt att man är uppmärksam och öppen för vardagen i sin egen omgivning.

Is there a special reason why you photograph/document your Italian surroundings?

It may look like I focus exclusively on my Italian surroundings but in reality, I’ve also made projects about Cuba, Mexico City, Bangkok, Las Vegas. But of course, to observe something for a long time, and this is my method, one has to spend a substantial amount of time in a certain place. That’s why I have a number of projects about Palermo, documenting different sides of urban life of my hometown. There are many photographers who need to go overseas to find their theme or subject, instead I’m interested in a person leaving next door and places and activities that are pushed to the edges of society, marginalized and therefore often overlooked. For that kind of thing you just need to be sensitive and open to everything that surrounds you in daily life.

En äldre hand prydd med massor av ringar i olika metaller och stenar.
Distrito Federal / Dancing California. Fine Art Print från vår webshop.

Varifrån kommer ditt engagemang?

Jag är bara ärlig med det som jag ser, men som jag tidigare har nämnt är det viktigt att man är uppmärksamhet och mottaglig för känslor. Många människor blundar för sånt man inte vill se, som utsatthet, misär och olikheter. Jag riktar istället kameran mot obehagliga ämnen som ofta marginaliseras. Samtidigt är jag intresserad av skönhet, men det kan lika gärna vara en bortglömd plats som ett andlöst vackert landskap.

Where comes your social involvement from?

I’m just honest about what I see. And also, as I’ve already mentioned sensitivity is important. People tend to overlook many things especially these they don’t want to see, like suffering, misery and divergence. Instead I direct my camera towards nontrivial subject that often are exactly these – marginalized or abandoned. But I’m interested in beauty and try to search it everywhere, be it a breathtaking landscape or some hopeless abandoned place.

Några tips för de som vill utveckla sitt fotograferande?

Tyvärr så är jag inte så bra på att dela med mig av goda råd, kanske för att jag är självlärd. Ingen har berättat för mig vad jag ska göra och hur jag ska göra. Jag har helt enkelt lärt mig genom att titta i böcker av fotografer jag gillar och analysera deras bilder. Jag har också lärt mig av alla mina gatufoto-projekt. Kanske är det så man måste göra, förutom att ta mycket bilder.

Any tips for a struggling photographer?

Unfortunately, I’m not good in giving an advice, maybe because I’m a self-taught photographer.  No one ever told me what to do and how to do it, I learned from the photographers I liked just browsing through their books and examining the photos and I learned from my street experience. Perhaps, this is what one has to do as well as take many photographs.

Hur ser dina framtida planer ut?

Inom några månader planerar jag att lansera ett oberoende förlagshus med namnet 89 books. Första året ska jag bara publicera mina egna böcker, bland annat Marzias´s Family 2007–2017 men framöver vill jag samarbeta med andra fotografer. Jag arbetar på ett nytt projekt på Sicilien och ska avsluta en rad andra projekt. Jag planerar också en utställning i vår.

What’s your future plans?

In a few months, I’m planning to launch an independent publishing house called 89 books. The first year there will be only my books published, for instance Marzia’s Family 20107-2017, but later on I have an intention to collaborate with other photographers. I’m working on a new project in Sicily, finishing a number of projects, planning an exhibition in autumn.

Avslutningsvis, innan vi säger tack för att du tog dig tid, några snabba frågor.

Böcker eller utställningar?     BÖCKER

Färg eller svartvitt?     FÄRG

Stad eller land?     STAD

Dokumentärt eller iscensatt?     DOKUMENTÄRT

Din hemstad eller andra sidan jorden?     BÅDA

 

Mauro D´Agati hittar du i vår webshop under Art Poster och Fine Art Print.

And some fast questions:

Books or exhibitions?     BOOKS

Color or b/w?     COLOR

City or nature?    CITY

Facts or fiction?    FACTS

Your hometown or abroad?    BOTH

 

Art Posters and Fine Art Prints from Mauro D´Agati in our webshop.