Genom din beställning på sandeng.se samtycker du till att Sandeng lagrar och använder uppgifter om dina inköp samt de kontaktuppgifter du lämnar. Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och garanterar att dina kunduppgifter endast används av Sandeng. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Detta innebär att information om dig lämnas vidare även till vår fakturapartner … samt aktuell logistikpartner. Sandeng kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till annan tredje part. Uppgifterna lagras och används även i marknadsföringssyfte, men enbart hos Sandeng. Detta innebär, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, att Sandeng komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via mejl med nyhetsbrev eller direkt marknadsföring. Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Kontakta då vår kundtjänst. Vi kan använda din e-postadress för att skicka dig information om produkter/tjänster som är densamma eller liknar det som du har beställt från oss och att vi tror att du kan ha nytta av. Vi kommer att göra det om du har angett att du inte har några invändningar mot att bli kontaktad för dessa ändamål. Du har rätt att be oss att sluta använda dina personuppgifter för direkt marknadsföring.